Какво трябва да знаем за валутната търговия

Влаутната търговия форекс се анализира под две основни форми: технически анализ и фундаментален анализ.

В тази статия ще разгледаме първия основен компонент.

Тхническия анализ на валутната търговия

Техническия анализ представлява графично изобразяване на миналото, с главната презумпция, че историята се повтаря и съответно чрез миналото да предвидим настоящето, с помоща на определена закономерност.

Твърденията от които изхожда техническия анализ са следните: „Историята се повтаря” – на база на предишни събития и тогавашните реакции на играчите на пазара, може да заключим, че при подобни събития сега, реакциите ще бъдат подобни.

„Движението на пазара взема в предвид всички фактори” – Всеки фактор отразяващ цената на валутната двойка, е взет в предвид и отразен в графиката.

Един от най-важните постулати и основно правило в валутната търговия е вероятността, тренда да се запази – ако през последните няколко дни (или наблюдаван период) се е оформила тенденция към понижаване или спадане на цената, то вероятността тази тенденция да се запази е по-голяма, от колкото да се промени.

Друг важена фактор са техническите индикатори, които сега само ще засегнем, за да придобиете обща представа и ще поясним в някоя от следващите ни статии:

Техническия индикатор представлява резултата от математически изчисления на базата на ценови показатели , а получените стойностни отговори се използват за прогнозиране на тренда.

Ето някои от най-ползваните показатели: Momentum , Плъзгащи се средни (MACD), ,Експоненциална пълзяща се средна (EMA), Relative Strenght Index (RSI) и други.

Информацията в началото изглежда малко сложна и суха, но след още един прочит нещата се изясняват, както във всяко едно начинание така и във форекс търговията се изисква постоянство и много упоритост, особено в началото, тъй като не всеки има икономическо образование и на много хора използваните термини звучат странно – което е нещо нормално. Никой не е роден научен, но има ли желание има и начин.

Като заключение бих желал да ви посъветвам относно инвестициите на форекс пазарите: златното правило е да инвестирате толкова пари, колкото може да си позволите да изгубите и да продължите напред.