Специфики при регистрация на фирма

Специфики при регистрация на фирма

Ако сте си обмисляли варианта да откриете собствен бизнес, но все още сте някъде там в лутането. Ако не сте наясно, с какво точно да се занимава вашата фирма, а и не сте конкретно специализирани в дадена област, то добре е да продължите да четете:

Има много идеи за дейност на фирма

Ето и някои от тях, наготово за вас:

Търговия с продукти (на едро или на дребно); внос и износ; Лекции и обучения; Дейности с посредническа цел; Транспортни услуги; Консултантски услуги; Рекламна дейност; Ремонти; Фризьорски услуги; Информационни дейности; Софтуерни дейности; Онлайн маркетинг и реклама, Производство на стоки.

Съществуват и някои специфични дейности, които си имат своите различни регламенти. Такива са счетоводните услуги, стоматологични и медицински кабинети, аптеки.

При някои регистрации на фирми, след регистрация на фирма е необходимо разрешително. Такова е лиценз и се изисква в сфери като: туризъм, транспорт, образование, подбор на персонал, хазарт, износ, внос, преводачески услуги, търговия с цигари, продажба на благородни метали, дейности за скрап, търговия с хранителни стоки, компютри, продажба на петролни продукти и др.

Специфични случаи за предмет на дейност:

При вписване в Търговския регистър е важно упоменаване предмет на дейност: търговия, предприемачество, производство, услуги и т.н.. Реално, може да е всяка дейност, която не е забранена от закона.

За търговията на хранителни продукти е необходимо удостоверение от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).

За извършване на медицинска дейност като дентална клиника или ветеринарен кабинет, при регистрацията на фирма трябва да се представят сканирани копия от диплома и документ от Българския Лекарски Съюз (БЛС). Има специални изисквания и към наименованието на Дружеството.

Ако предметът на дейност, включва продажба на тютюневи изделия се изисква лиценз от митническа служба. Целта на такова удостоверение е да се гарантира, че тютюневи изделия няма да се продават на непълнолетни лица или в обекти, където се предлагат и хранителни стоки.

За търговията на алкохол не е необходимо издаването на такъв акциз и не е подложено на специален контрол.