Опасните сърдечни аритмии – предсърдно мъждене

сърдечна аритмия

Какво означава предсърдно мъждене?

В основата на всяко здраво тяло е стабилния и силен сърдечен ритъм. Предсърдното мъждене е състояние, което разстройва този ритъм. При него се получава грешка в електрическата система на сърцето в горните кухини (предсърдията), което кара долните камери (вентрикулите) да се свиват неравномерно. Предсърдно мъждене е много опасен за здравето проблем, той като повишава риска от инсулт и сърдечна недостатъчност.

Предупредителните знаци

При много от хората, предсърдното мъждене не причинява видими симптоми. Когато обаче те се появят, към тях се включват:

  • бързо или силно биещо сърце
  • чувство на треперене в гърдите
  • болка в сърдечната област

Нормален сърдечен ритъм срещу предсърдно мъждене

Обикновено, с електрическите сигнали от синусовия възел започва всеки удар на сърцето. Когато те са в перфектен синхрон, тогава четирите камери на сърцето работят правилно и кръвта се изтласква към всички органи на тялото в достатъчни количества. При предсърдно мъждене се получава хаос от електрически импулси, изпращани към предсърдията. Това води до свиване и отпускане на мускулите в тази област с много голяма бързина и интензивност. Твърде многото сигнали се предават и към вентрикулите, които започват да правят нередовни контракции, които могат да доведат до прекалено силно сърцебиене (100-175 удара в минута при нормални за здраво сърце 60-100 удара).

Информирайте се още за състоянието на предсърдно мъждене като потърсите информация от вашия личен лекар или специалист по сърдечни заболявания.